มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ในโครงการมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ มฉก. ครั้งที่ 203 ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน-ถอนฟัน-เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก และแจกจ่ายแว่นตา ฟรี โดยมีคุณพยนต์ เอี่ยมสะดาก นายก อบต.ศรีษะจรเข้น้อย พร้อมด้วยคุณสมชาย อยู่สบาย รองนายก อบต.ศรีษะจรเข้น้อย และคุณวุฒิพันธ์ุ คงทิม ปลัด อบต.ศรีษะจรเข้น้อย ร่วมออกหน่วย ฯ วัดหัวคู้วราราม ค.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All