มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงค์เคราะห์ นำโดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว 6 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด รายบุคคล จำนวน 1 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 13,400.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายภาสวัฒน์ นามทองชูโรจน์ กำนันตำบลบางกะพี้, นายณัฐชานนท์ มีมาก สารวัตรกำนันตำบลบางกะพี้, นายจักรกริช เหลืองอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลโพนทอง พร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 3 ท่าน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 2 และ 2/1 หมู่ 1 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All