Pin It

     สรุปยอดแจกอาหารวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ชุดยาสามัญ อาหารสุนัขและแมว และรองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง รวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ยฉะเชิงเทรา และหน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะ ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
- บ้านหาดสวนยา และบ้านท่าข้องเหล็ก มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมยารักษาโรค จำนวน 20 ชุด รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ
- บ้านดีงาม มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
- บ้านท่าบ้งมั่ง มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
- ชุมชนวัดวาริน และชุมชนวักกุดปลาขาว มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- บ้านบูรพา, เขื่อนในเมืองธานี 1, บ้านหาดวัดใต้ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 400 กล่อง
- ชุมชนวัดกุดคูณ, ชุมชนวัดท่าวังหิน, ชุมชนวัดโรมัน และบ้านวังแดง มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 400 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 1,900 กล่อง ยารักษาโรค จำนวน 20 ชุด และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All