มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหนา้ที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ครอบครัว 18 คน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รายครอบครัว จำนวน 5 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีนางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วยนายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน พนักงานปกครองชำนาญการเขตบางกะปิ ร่วมมอบ ณ ที่ทำการสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (เหตุเกิด ณ บ้านพักบุคลากรเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All