Pin It

    สรุปยอดแจกอาหารวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ชุดยาสามัญ อาหารสุนัขและแมว และรองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง รวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ยฉะเชิงเทรา และหน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะ ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้ พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา และบ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 600 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ ,อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดีงาม และบ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ, อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านท่ากอไผ่ และบ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง, รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ , อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดอนงิ้ว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 150 กล่อง ,อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-บ้านบูรพา ,บ้านธานี 1 ,บ้านหาดวัดใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,อาหารหมา-แมว 1 กระสอบ ,รองเท้าบูทกันน้ำ 1 กระสอบ
-บ้านหาดคูเดื่อ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,อาหารหมา-แมว 1 กระสอบ ,รองเท้าบูทกันน้ำ 2 กระสอบ
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 1,850 กล่อง อาหารสุนัขและแมว จำนวน 4 กระสอบ และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 5 กระสอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All