Pin It

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ และคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) นำกระเช้าดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติจีน และโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยาให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All