Pin It

   วันที่ 24-26 กันยายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565" ให้แก่อาสาสมัคร มูลนิธิฯ จำนวน 60 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
.
.ผู้เข้าอบรมท่านใด ต้องการภาพการเข้าอบรมเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All