Pin It

   วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา) ให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียด ดังนี้
- มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดบ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระอธิการไพฑูรย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านพระ รับมอบ
- มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดหนองแวงศรัทธาธรรม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระบุตอินทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองแวงศรัทธาธรรม รับมอบ
- มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดหนองตาแก้ว อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระปลัดสุชาติ สุชาโต เจ้าอาวาสวัดหนองตาแก้ว รับมอบ
- มอบโลงศพ (บริจาค) 100 ใบ แก่วัดหนองตะลุมปุ๊ก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระอธิการมาโนช เจ้าอาวาสวัดหนองตะลุมปุ๊ก รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All