มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

 

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ครอบครัว 17 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รายครอบครัว จำนวน 5 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีนางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยน.ส.อารียา เพ็งประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน และ น.ส.สุภาวดี ศรีบุญพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายปกครองเขตคลองสาน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ที่ทำการสำนักงานเขตคลองสาน ( สถานที่เกิดเหตุ ณ ซอยช่างนาก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ )

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All