Pin It

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา) จำนวน 100 ใบ แก่วัดหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูโกวิท เจ้าอาวาสวัดหัวทำนบ รับมอบ
และในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดใหม่สำราญรมย์ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูโกวิทย์ ธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดใหม่สำราญรมย์ รับมอบ และมอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 20 ใบ แก่วัดบ้านคอกเลข อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูไพศาล ญาณทัศน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านคอกเลข รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All