Pin It

    วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสาฯ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณทรงกรต กิตติสนธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณลานกีฬา หมู่บ้านบัวทองเคหะ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 97 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 152 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All