"ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเเละรถเข็น ให้แก่ นางสาวสุดา เเซมดาร์ซา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 10.30 น. แผนกสังคมสงเคราะห์ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 7,000 บาทเเละรถเข็น มูลค่า 3,000 บาท รวมเป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นางสาวสุดา เเซมดาร์ซา อายุ 64 ปี อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 135/166 ซอยเรวดี57 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All