Pin It

   วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 09.00-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Basic CPR&AED) ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง (DM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บ รวมถึงการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All