Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ (30 กันยายน 2565)
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ชุดยารักษาโรค อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกสถานที่ประสบภัย โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา ,บ้านช่างหม้อ และ บ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 400 กล่อง ,ยารักษาโรค จำนวน 25 ชุด ,อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดีงาม และบ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,ยารักษาโรค จำนวน 50 ชุด ,อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านท่ากอไผ่ และบ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 250 กล่อง ,ยารักษาโรค จำนวน 25 ชุด ,อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-บ้านบูรพา ,บ้านธานี 1 ,บ้านหาดวัดใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง, ยารักษาโรค จำนวน 50 ชุด
-บ้านหาดคูสว่าง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง, ยารักษาโรค จำนวน 25 ชุด
-บ้านทัพไทย อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง, ยารักษาโรค จำนวน 25 ชุด
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 2,850 กล่อง ชุดยารักษาโรค จำนวน 200 ชุด อาหารสุนัขและแมว จำนวน 3 กระสอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All