Pin It

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จัด โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น (เจาะปลายนิ้ว) แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 130 คน ผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 65 คน และผู้เขารับแจกไม้เท้า จำนวน 8 คน
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All