Pin It

  สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ อาสาสมัคร ศิลปิน คุณแทค ภรัญญู (ศิลปิน 210) นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ยาสามัญ ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง และอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา ,บ้านช่างหม้อ และ บ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด
-บ้านดีงาม และบ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 100 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด
-บ้านท่ากอไผ่ และบ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง
-บ้านหวยขะยุง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
พื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- บ้านทัพไทย อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 250 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
- บ้านแก่งโดม และ บ้านไร่ใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 350 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 2,100 กล่อง ชุยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 50 ชุด ลแะถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All