Pin It

   วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช บรรจุเป็นถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี้ ดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. มอบถุงยังชีพ จำนวน 260 ชุด บริเวณตลาดนกฮูก 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณพนม เกตุนคร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
จุดที่ 2 เวลา 11.00 น. มอบถุงยังชีพ จำนวน 140 ชุด บริเวณวัดเกริน ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณพนม เกตุนคร ปลัดอําเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี และคุณอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี รวมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
และ จุดที่ 3 เวลา 13.00 น. มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด บริเวณที่ว่าการอำเภอสามโคกเก่า ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก และคุณอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All