Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วย อาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ยาสามัญ ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านกุดชุม อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง
.
และพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
- บ้านไร่ใต้, บ้านไร่เหนือ, บ้านโนนสุข อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 600 กล่อง
.
และ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- บ้านหนองโรง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 400 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 1,500 กล่อง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All