Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ยาสามัญ ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง
.
และพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
- บ้านไร่ใต้, บ้านไร่เหนือ, บ้านโนนสุข ม.4 ม.5 ม.6 บ้านโนนค้อลุคุ ต.ไร่ใต้ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 800 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 240 ชุด
.
มูลนิธิจีตัมเกาะ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 100 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 1,200 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 240 ชุด
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All