มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัท พี เจ ชลบุรี พาราวู๊ด จำกัด

 

           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัท พี เจ ชลบุรี พาราวู๊ด จำกัด เลขที่ 928/1 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้สงเคราะห์รายละ 15,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง ร่วมมอบ ณ วัดกุณฑีธาร อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All