มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เทอร์มินอลลักส์ จำกัด และในนามคุณวีระชัย เอื้อสถาพรชัย เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ

 

        เมื่อวันที่  8 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ ,คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ในนามบริษัท เทอร์มินอลลักส์ จำกัด และในนามคุณวีระชัย เอื้อสถาพรชัย จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week