Pin It

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันเสาร์ที่15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม อาหารสุนัขและแมว รองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอเมือง
- บ้านหาดคูเดื่อ, บ้านทัพไทย, บ้านท่าเสด็จ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 400 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ ,อาหารสุนัข-แมว จำนวน 1 กระสอบ
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
- บ้านห้วยขะยุง มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง, รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ, อาหารสนุัข-แมว จำนวน 1 กระสอบ
.
และพื้นที่ อำเภอเขื่องใน
- บ้านท่าไห ม.12 มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,อาหารสุนัข-แมว จำนวน 1 กระสอบ, รองเท้าบูทกันน้ำ 1 กระสอบ
.
- บ้านปะอาว, บ้านเกษตรหนองขอน มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง ,อาหารสุนัข-แมว จำนวน 1 กระสอบ, รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 1,100 กล่อง, อาหารสุนัข-แมว จำนวน 4 กระสอบ, รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 4 กระสอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All