Pin It

    ตามที่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น แผนกสาธารณภัย ได้ประสานงานกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยผ้าห่มกันหนาวของมูลนิธิฯ ข้าวสาร ฯลฯ เร่งดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว
 
วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ดำเนินการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
จุดที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง ตำบลในเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 119 ชุด
 
และ จุดที่ 2 บริเวณวัดบ้านท่าบ่อ ตำบลเจระแม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 163 ชุด
 
โดยมี คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณวรพจน์ จรัสเศรฐสิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All