Pin It

    สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้ (19 ตุลาคม พ.ศ. 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม มุ้งสปริง ถุงยังชีพ ชุดยาเวชภัณฑ์ อาหารสุนัขและแมว รองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน พร้อมออกสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอเมือง
- บ้านหาดคูเดื่อ, บ้านทัพไทย, บ้านท่าเสด็จ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว ถุงยังชีพ จำนวน 55 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน และหมวกสาน จำนวน 60 ใบ
- บ้านท่ากกแห่, หมู่บ้านเสาวลักษณ์, บ้านวังสว่าง 1,2 มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 55 ชุด ,ผ้าห่ม จำนวน 60 ผืน ,เสื้อชูชีพ จำนวน 60 ตัว และหมวกสานกุยโล้ย 30 ใบ
- วิทยาลัยเกษตรหนองขอน มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 100 กล่อง ,ข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ ,มาม่า จำนวน 20 กล่อง ,หมวกกุยโล้ย จำนวน 50 ใบ ,มุ้ง จำนวน 5 หลัง และผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน
และมอบเสื้อชูชีพให้แก่มูลนิธิจีตัมเกาะ จำนวน 40 ตัว
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
- บ้านห้วยขะยุง หมู่ 6, ชุมชนวัดหนองบัวไชยวาน, บ้านหนองโอง มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 350 กล่อง ,ถุงยังชีพ จำนวน 15 ชุด ,ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน ,หมวกกุยโล้ย จำนวน 30 ใบ และเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว
.
และพื้นที่ อำเภอเขื่องใน
- บ้านท่าไห ม.4 , ม.12 มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง ,ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน ,หมวกสาน จำนวน 100 ใบ และถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 1,550 กล่อง, เสื้อชูชีพ จำนวน 80 ตัว, ข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ, หมวกกุยโล้ย จำนวน 80 ใบ, หมวกสาน จำนวน 190 ใบ, ถุงยังชีพ จำนวน 175 ชุด, มุ้ง จำนวน 5 หลัง,​ มาม่า จำนวน 20 กล่อง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 180 ผืน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All