มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 

       วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ และคุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาฯศิลปิน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบเงินสด พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 44 ครอบครัว 144 คน คิดเป็นเงินทั้งสิิ้น จำนวน 327,000 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครฯ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมแจกจ่ายยารักษาโรคฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วันที่เกิดเหตุ : 7 กันยายน 2561 เวลา 23.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ : ชุมชนตากสิน4 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ถนนตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All