Pin It

   ตามที่ ได้เกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก แผนกสาธารณภัยได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว
 
วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 360 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี คุณเอกรินทร์ กลิ่นสาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรัก พร้อมด้วยคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่มอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All