Pin It

   สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม มุ้งสปริง ถุงยังชีพ ชุดยาเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน พร้อมออกสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอเมือง
- บ้านหาดคูเดื่อ, บ้านทัพไทย, บ้านท่าเสด็จ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด และหมวกกุ้ยโล้ย จำนวน 100 ใบ
- บ้านท่ากกแห่, ชุมชนเขื่อนธานี, บ้านบูรพา, บ้านหาดวัดใต้ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด, ผ้าห่ม จำนวน 60 ผืน, มุ้ง จำนวน 10 หลัง หมวกกุยโล้ย จำนวน 30 ใบ และหมวกสาน จำนวน 100 ใบ
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
- บ้านหาดสวนยา ,บ้านท่ากกเสียว ,บ้านหาดแสนสุข ,บ้านช่างหม้อ มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ,ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน ,หมวกสาน 100 ใบ,
- บ้านคูสว่าง ,บ้านกุดชุม มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง, ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน, หมวกสาน จำนวน 100 ใบ และถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 1,200 กล่อง, เสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว, หมวกกุยโล้ย จำนวน 130 ใบ, หมวกสาน จำนวน 300 ใบ, ถุงยังชีพ จำนวน 170 ชุด, มุ้ง จำนวน 30 หลัง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ผืน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All