Pin It

    วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่โรงครัวเคลื่อนที่อาสาสมัครมูลนิป่อเต็กตึ๊ง ภายในบริเวณวัดโล่ห์สุธาวาส จังหวัดอ่างทอง อาสาสมัคร อินทรี พร้อมด้วย อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดโชคชัย จังหวัดลพบุรี ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 3,000 กล่อง พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่ม จำนวน 360 แพ็ค ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลไผ่ดำพัฒนา, หมู่ 2-3-4 ตำบลป่างิ้ว, หมู่ 1 ตำบลศาลาแดง, หมู่ 7 ตำบลศาลาแดง, หมู่ 6 ตำบลบางพลับ, ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง และที่โรงครัวเคลื่อนที่อาสาสมัครมูลนิป่อเต็กตึ๊ง จุดวัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.สำราญราษฎร์, ตลาดพลู, ธรรมศาลา, เมืองสระบุรี, แก่งคอย, กิ่งบางเสาธง, เมืองใหม่บางพลี ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 3,705 กล่อง พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่ม อาหารสุนัข-แมว ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.1,- ม.5 ตำบลหัวสะพาน, ม.1-ม.7 ตำบลมหาดไทย, พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง เทศบาลโพธิ์ทอง ,อบต. โพธิ์รางนก, ม.3 ต.โพธิ์รังนก, ศาลาประชาคม ตำบลมหาดไทย และที่วัดไทร ตำบลป่างิ้ว รวมถึงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All