Pin It

   วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่โรงครัวเคลื่อนที่อาสาสมัครมูลนิป่อเต็กตึ๊ง ภายในบริเวณวัดโล่ห์สุธาวาส จังหวัดอ่างทอง อาสาสมัคร อินทรี พร้อมด้วย อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดโชคชัย จังหวัดลพบุรี ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 1,850 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 340 แพ็ค ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1-2 ตำบลป่างิ้ว, หมู่ 2-3-4-5 ตำบลไผ่ดำ พร้อมนำสุขาเคลื่อนที่มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All