Pin It

    วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณชุมชนบ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 180 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณชุมชนหัวนา และชุมชนหนองหวาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 320 ชุด
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ชุด ชุดละ 450 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และมูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกษ ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All