Pin It

    วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 1 ที่หอประชุมประชาคมวาริน อำเภอวารินชำราบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด
จุดที่ 2 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,500 ชุด ชุดละ 450 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน และมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All