Pin It

   วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมูลนิธิปึงเถ่ากง-ม่า จังหวัดสิงห์บุรี โดยคุณธนวัฒน์ ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณภรณี ธนาคมานุสรณ์ ซึ่งเป็นคุณเเม่ของคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All