Pin It

    วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมูลนิธิชัยนาทการกุศล จังหวัดชัยนาท โดยคุณเชาว์ลิต สรรคอนุรักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณอารี คำสวัสดิ์ ประธานหอการค้าชัยนาท และคณะฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ เหล่าสุวรรณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิชัยนาท และคุณประทีป สุธีวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิชัยนาทและหอการค้าจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All