Pin It

   วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาล และสามารถประเมินผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้ โดยมี คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู็ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
ผู้เข้าฝึกอบรมท่านใดต้องการรูปภาพเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All