Pin It

   วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมูลนิธิลพบุรีสงเคราะห์ จังหวัดลพบุรี โดยคุณสมโภช ธรรมเสมอดี ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี พ.ต.อ. ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดสระเตยใหญ่ จังหวัดลพบุรี
   จากนั้น เวลา 14.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี นำโดยคุณสุรชัย เชิดชูชัยทิพย์ ประธานมูลนิธิลำนารายณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 320,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณวิชัย ฉัตรยิ่งมลคล นายกเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคุณวัชรี ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.วังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ร่วมมอบ ณ บริเวณมูลนิธิลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
   และในเวลา 15.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วยคุณประคอง สุระทศ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอท่าหลวง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All