Pin It

    วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหมู่ 6 ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
   จากนั้น เวลา 11.00 น. ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์สงเคราะห์ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย คุณพีรมงคล ทวีกิจเสถียร ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี คุุณสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนพาณิชย์สงเคราะห์ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
   และเวลา 13.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดคลองปลากดใน ตำลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
   และในเวลา 14.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All