Pin It

   วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย คุณธนวัฒน์ ธนบุญสมบัติ รองประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอคูเมือง พร้อมด้วยคุณชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
.
และในเวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณกันวลินทร์ แก้วเมือง นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยคุณกำจร ธนสุนทรสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดบ้านสวายตางวน หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
.
จากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางไปยัง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ นำโดย คุณมงคล ว่องศรี รองประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณสุทธิ์โรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All