Pin It

   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิไต่ฮงกง จังหวัดสุรินทร์ นำโดย คุณไกรเทพ เรืองผลวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอศรีณรงค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
.
จากนั้นเวลา 11.00 น. เดินทางไปยัง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยคุณสุนทร เทิดกตัญญูพงษ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสมชาย ตั้งวัฒนศิริกุล กรรมการ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน จังหวัดศรีสะเกษ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุทพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All