Pin It

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร โดย คุณสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยคุณปราณี ชุมจันทร์ กาชาดอำเภอดอนตาล ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
.
จากนั้นเวลา 14.00 น. ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม โดยคุณจุฑามาศ ทวีกุล อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม และคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีคุณชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All