Pin It

   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม โดย คุณจุฑามาศ ทวีกุล อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
.
จากนั้นเวลา 13.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จังหวัดบึงกาฬ โดยคุณวัราพัชร์ ตรีพรวสุชัย ประธานมูลนิธิฯ และคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีคุณออมสิน คำมุข นายอำเภอเซกา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณโรงเรียนโสกก่ามวิทยา ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
.
และในเวลา 15.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ มณีศรี ปลัดอำเภอบึงโขงหลง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All