Pin It

      วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตายาว (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยมี คุณนัยนา ยลจอหอ ประธานชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ
    โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 54 ราย แจกแว่นสายตายาว จำนวน 108 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All