Pin It

    วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี นำโดยคุณพงศ์ศักดิ์ ตราชูวนิช ประธานสหสมาคมฯ พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด มูลค่า 370,800 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณภัคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย คุณชุบ คล้ายคลึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
   จากนั้นเวลา 15.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย คุณวิสุทธิ์ บุญศักดิ์เสรี รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณไหล่เฮียง แซ่ลือ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยคุณอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All