Pin It

    วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร นำโดย คุณวรวิทย์ แพรสมบูรณ์ พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ
บริเวณโรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All