Pin It

    วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดย คุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิฯ และคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (จุดที่ 1)​ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยนกกก ตำบลแม่หละ โดยมี คุณพิสิษฐ์ แม่ปละเจริญพร นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่หละ ร่วมในพิธีมอบ และ (จุดที่ 2) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ โดยมี คุณณัชพล คีรีศิริรุ่งโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All