Pin It

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จังหวัดลำพูน นำโดย คุณฐิติวัฒน์ กนกวงศ์ภิวัฒน์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 350 ชุด มูลค่า 216,300 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจักรี สโมสร นายอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
   และในเวลา 10.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวชิระ ชัยหัง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมด้วยคุณเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่อ ร่วมมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
   จากนั้นเวลา 13.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 216,300 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวชิระ ชัยหัง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมด้วยคุณสุขเทียน ธรรมะจี๋ นายกเทศมนตรีตำบลหนองยาง ณ บริเวณเทศบาลตำบล อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All