Pin It

    วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จังหวัดลำปาง นำโดย คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคุณบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมมอบ ณ บริเวณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
.
จากนั้น เวลา 11.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ ร่วมมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All