Pin It

     วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ชุด มูลค่า 247,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลยางโคลน อำเภอนครไทย โดยมี คุณสมหมาย ทิมมะสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโคลน ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดบ้านยางโคลน ตำบลยางโคลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
     และในเวลา 13.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 247,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ ดวงตานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลบ่อโพธิ์ ร่วมมอบ ณ​บริเวณ​วัดบ้านนาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนคร ไทย จังหวัดพิษณุโลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All