Pin It

    วันที่ 2 ธันวาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
    โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา จำนวน 18 คน ตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 11 คน ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 23 คน และผู้สูงอายุขอรับไม้เท้า จำนวน 1 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All