Pin It

   วันนี้ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิฯ​พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 700 ชุด มูลค่า 432,600 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
   และเมื่อเวลา 10.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
   โดยมี คุณนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คุณนิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All