Pin It

    วันนี้ (6 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ นำโดยคุณ สมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ณ บริเวณโรงเรียนเวียงเทพ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
.
จากนั้น เวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
.
โดยมี คุณธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประจำจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All